Monthly Archives: May 2013

İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyum’u tarafından düzenlenen ve bu eğitim yılı içerisinde,Türk okullarında görev yapan öğretmenleri bilgilendirme seminerlerinin beşincisi, 8 Mayıs 2012 , Çarşamba günü, Midlesex Üniversitersinde gerçekleştirildi.

İki dilde eğitimin işlendiği Seminer, Kelami Dedezade tarafından sunuldu. Bugün Türkiye’de de iki dilde eğitimin yurt dışında yaşayan Türk çocukları için kullanılabilecek bir yöntem olabileceğinin konuşulmaya başlandığını ve kendisinin Londra’da bunu üç yıllık bir proje olarak denediğini anlatan Dedezade, bu yöntemin uygulandığı okullarda çocukların eğitim ve öğrenimlerindeki başarı seviyelerinin yükseldiğini anlattı. Bu dalda ün yapmış araştırmacılar ve kendi tecrübe ve araştırmalarından örnekler vererek günlük konuşulan dil ile akademik dil arasındaki farkları Dedezade katılan öğretmenlerle paylaştı.

İngiltere’de doğup, bu ülkede eğitimlerini sürdüren çocuklarımız için uygulanabilecek bir yöntem olduğunu vurgulayan Dedezade, seminere katılan öğretmenlerle de fikir alış verişinde bulundu.
Seminere katılan öğretmenler, semineri çok yararlı bulduklarını ve yeni bilgiler edindiklerini söylediler.

KKTC Eğitim Ataşesinin de hazır bulunduğu bu seminer, bu eğitim yılının sonucusu idi. Gelecek eğitim yılında Türk okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik bilgilendirme seminerleri devam edecek.

Konsorsiyum adına

Ertuğrul Mehmet