Monthly Archives: October 2013

Eğitim Konsorsiyumu Genel Toplantı’sını Yaptı!

Eğitim Konsorsiyumu 24 Ekim Perşembe akşamı Türk Okulları TC Eğitim Müşavirliği ve KKTC Eğitim Ataşeliği ile olağan toplantısını gerçekleştirdi. İki ayda bir gerçekleşen Genel Toplantılar Türk okullarının sorunları, istekleri, ihtiyaçları ve yeniliklerin görüşüldüğü toplantılardır. Perşembe akşamı yapılan son toplantıda TC Eğitim Müşaviri Uğur Yıkan, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Hasan Kortay ve Eğitim Konsorsiyumu’na bağlı 31 okulun başkanları bulunmaktaydı. Toplantıya mazaretleri sebebiyle katılamayan okul başkanlarının mesajları okundu. Ayrıca Londra’da eğitime katkıları geçen bir çok eğitimci de bu toplantıya davet edildi.

Açılış konuşmasını yapan Kelami Dedezade hayırlı ve başarılı bir eğitim yılı olmasını dilediğini söyledikten sonra tüm okul başkanlarından Gündeme eklemek istedikleri konu olup olmadığını sordu. Eğitim Konsorsiyumu’na 4 Türk okulunun daha üyelik başvurusu yaptığı açıklandı. Gündem’de başlıca konular; Türk Okullarındaki bölünmeler, öğretmen eksikliği, yeni ders planlarının hazırlanması ve bina kampanyası konusu konuşuldu. Son zamanlarda bölünen Türk okullarının başarıyı düşürdüğünü ve birleşmenin şart olduğunu belirten Kelami Dedezade daha önce de öne sürdükleri önerinin, ayni bölgedeki okulların birleşerek bazılarının küçük yaş gurublarına bazılarının ise de büyük yaş gurublarına eğitim vermesini önerdiklerini hatırlattı.

Okullardaki öğrenci sayısının düşmesinin çok üzücü olduğunu belirtirken bu öğrenci sayısını artırmanın yollarını bulmak ve bu konuda ne yapabiliriz sorusunu aktardı. Ayrıca Bina Kampanyası konusunda her okul başkanının veya yönetiminin bir etkinlik yapmasını önerdi ve bu konuda okul başkanlarına çok ilginç fikirler sunulurken okulların yapacakları bu etkinliklere Eğitim Konsorsiyumu olarak destekleyeceklerini belirtti. Her okul başkanından en yakın zamanda bu etkinlik haberlerini beklediklerini ifade etti. Yeniden düzenlenen ders planları konusunda bilgi aktaran Kelami Dedezade ilk kez 1990’lı yıllarda hazırlanan ondan sonra yeniden gözden geçirilip 2004 yılından beri kullanılan bir müfredatın olduğunu ve bunun günümüz koşullarına göre düzenlendiğini, İngiliz müfredatının da göz önünde tutularak KS1 ve KS2 aşamalarına uygun olarak hazırlandığını açıkladı. Dedezade, bu çalışmayı Eğitim Müşavirliği ve KKTC Eğitim Ataşaliği’nde görevli öğretmenlerle birlikte Eğitim Konsorsiyumu’nun Eğitim Komitesi’nin hazırladıklarını duyurdu. Yakında okullarda uygulanmaya başlaması beklenilen bu eğitim programının okullardaki öğretmenlere güzel bir kılavuz olabileceğini zaman içinde fazlalık veya eksikliğini görerek tekrar ve düzeltilebilineceğini dile getirdi.

Özlem Engur.