Monthly Archives: October 2015

İngiltere Türk Dili Kültürü Ve Eğitim Konsorsiyumu, devlet görevlisi öğretmenlere ‘Child Protection’ kursu verdi!!!!

İngiltere Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu, Londra Türk Dili ve Kültür Okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik ‘Child Protection’ konusunda seminer düzenledi.

15 Ekim Perşembe günü Yunus Emre Kültür Merkezi’nde TC Eğitim Ataşeliği ve KKTC Eğitim Ataşeliği’nde görevli olan öğretmenlerin katıldığı seminere konuşmacı olarak eğitimci Ertanç Hidayettin katıldı. Hidayettin, seminerde öğretmenlerle work-shop şeklinde çalışma yaptıklarını ve kendi ülkelerinde (TC ve KKTC) uygulanan okul kuralları ile İngiltere’deki okullarda uygulanan öğrenci haklarını ve yasalarını karşılaştırma fırsatı bulduklarını söyledi. Deneyimli eğitimci, bu konunun çok önemli olduğunu ve Türk Okullarında çalışan herkesin bu kuralları öğrenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Child Protection konusunda bilgi alan öğretmenler, kursun faydalı olduğunu dile getirerek kendi ülkelerindeki okul ve öğrenci yasalarını karşılaştırma ortamı olduğu için bu kursun önemini dile getirdiler. Eğitim Konsorsiyumu önümüzdeki dönemde: GCSE, A-Level, İngiliz Eğitim Sistemi, Türk Okullarında Eğitim ve Aileleri Bilinçlendirme gibi alanlarda da kurslar düzenleneceğini açıkladı.

Konsorsiyum, ileriki tarihlerde yapılacak kurs ve seminer tarihlerinin Türk okullarına bildirileceğini ve bu kurslara dışarıdan katılmak isteyen öğretmenlere ve öğretmen adaylarına açık olacağını kaydetti.

Türkçe GCSE ve A-Level sınavları 2018 yılına kadar uzatıldı

İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitimi Konsorsiyumu’nun Eğitim Bakanlığı ve OCR (Oxford, Cambridge and RSA Examinations) nezdinde gerçekleştirdiği temaslar, Türkçe GCSE ve A-Level sınavlarının devamı yönünde ümit verdi.

Eğitim Konsersiyumu’nun aylık toplantısında açıklamalarda bulunan Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Kellami Dedezade, Türkçe GCSE ve A-Level sınavlarında son tarih olarak açıklanan 2017 yılının bir sene ertelenerek 2018’e kadar uzatıldığını söyledi. Bu gelişmenin anlamlı olduğuna dikkat çeken Kellami Dedezade, OCR ve hükümetin bu hamle ile Türkçe sınavlar konusunda bizlere zaman tanıdığını kaydetti.

Özellikle onuncu sınıfa gelen tüm öğrencilerin bulundukları okulda GCSE ve A-Level sınavlarına girmek için başvuru yapmalarının çok önemli olduğunu belirten Kelami Dedezade, Türkçe sınavların kaldırılma nedeni olarak ileri sürülen ‘yeterli talep yok’ gerekçesini ortadan kaldırmak için sınav başvurularının çok önemli olduğunu kaydetti.

TC Eğitim Müşaviri Necip Demirci, KKTC Konsolosu Esra Emin, Konsorsiyum Genel Sekreteri Özlem Engür ve Eğitim Konsorsiyumu Başkanı Kellami Dedezade tarafından yönetilen toplantıda Türkçe eğitim veren okulların sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Okul temsilcileri ve öğretmenlerin katıldığı toplantıya ilginin az olduğu gözledi.

Türkçe GCSE ve A-Level sınavlarını kaldırılması durumunda hafta sonu okullarının anaokulu düzeyine düşeceğine dikkat çeken Dedezade, henüz zaman varken bu konuda daha etkin çalışmak gerektiğine dikkat çekti. Düzenlenen imza kampanyasına sadece iki yüz imza atılarak destek verilmesini de eleştiren Dedezade, Türkçe konuşan öğrencilerin yüksek eğitim şansını artırıcı bir etken olan Türkçe GCSE ve A-Level sınav hakkının mutlaka korunması gerektiğini söyledi. Eğitim Bakanlığı ve OCR ile yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Ali Rıza Değirmencioğlu temsilcisi Necmi Hasanoglu, sınavların üç aşamalı değil de konuşmanın dışarda bırakılarak iki aşamalı olması yönünde bir talep geldiğini, bu öneriye doğru ölçme ve değerlendirmeye engel olacağından sıcak bakmadıklarını söyledi.

Eğitim Bakanlığı yetkililerinin Türkçe sınavların devamından yana oldukları şeklinde görüş belirtiklerini ifade eden Necmi Hasanoglu, bunun için yeterli talebin olmasının en belirleyici kriter olduğunu kaydetti. Öğrencilerin zamanı geldiğinde bu sınavları almak için mutlaka okullarına başvurmaları gerekliliğine vurgu yapan Hasanoğlu okulları devam eden kampanyaya daha aktif katılmaya davet etti.

Okulların sorunları, bina kampanyası, müsteşarların açıklamaları ve diğer gündem maddeleriyle devam eden toplantı, konsorsiyum toplantılarının her ay yapılmasının karara bağlanmasıyla sonlandı.

Yayınlayan: http://olaygazetesi.co.uk/turk-toplumu/turkce-gcse-ve-a-level-sinavlari-2018-yilina-kadar-uzatildi.html